Към 2022 г. 70 милиона души ще гледат света през VR и AR шлемове

Към 2022 г. 70 милиона души ще гледат света през VR и AR шлемове

0 | Преди 2 ч.