Почти всяко второ Android устройство е уязвимо от опустошителна Wi-Fi атака

Почти всяко второ Android устройство е уязвимо от опустошителна Wi-Fi атака

20 | Преди 12 ч.